Visszaélésekhez kapcsolódó szolgáltatások

A visszaélések a gazdasági élet kéretlen velejárói, amelyek egyre növekvő problémát jelentenek a gazdasági életben. Ha egy visszaélésre sor kerül, az elszenvedett anyagi és nem anyagi veszteségek, valamint a visszaélések feltárásának járulékos költségei jelentős hátrányt okoznak az áldozat vállalkozás életében. A folyamatban lévő visszaélést a legrövidebb időn belül meg kell fékezni, azonban még fontosabb a jövőbeni visszaélések hatékony megelőzése. Ezen célok megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokkal állunk Ügyfeleink rendelkezésére:

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2022/02/szolgaltatasok-megelozes.jpg

Visszaélés megelőzés

A visszaélések megelőzése költség- és operatív szempontokat tekintve is hatékonyabb megoldás, mint azok felderítése, vizsgálata, és a visszaéléssel elszenvedett károk megtéríttetése. Megfelelően felépített és alkalmazott prevenciós eljárások alkalmazásával az elkövetési lehetőség csökken, a felderítési arány növekszik, ami pozitív hatást gyakorol a cég eredményére és piaci reputációjára.

Megelőzéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • visszaélés megelőzési stratégia felépítése és felülvizsgálata;
 • szervezeti struktúra átvilágítása kockázati szempontok alapján;
 • belső ellenőrzési rendszer átvilágítása, kialakítása;
 • megelőzéssel kapcsolatos képzési programok felépítése;
 • kockázatkezelési program kialakítása.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/audit-4189560_1920-640x424.jpg

Visszaélés felderítés

A visszaélés megelőzési rendszer felépítésének kiinduló pontja a visszaélési kockázatok megismerése és felmerülési valószínűségük értékelése. A kockázatokhoz igazodó prevenciós eszközök alkalmasak a visszaélések megelőzésére és a visszaélési kockázatok lehető legnagyobb mértékű minimalizálására. A kockázatok feltárása kritikus, megfelelő szakmai megközelítést igényel.

Felderítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • kockázati szempontú cégátvilágítás;
 • üzleti folyamatok, szerződés- és partnerállomány átvilágítása;
 • visszaélésre utaló kockázati faktorok feltárása és elemzése;
 • kockázati mátrix készítése;
 • operatív folyamatok jogi megfelelőségének ellenőrzése.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/audit-4190944_1920-640x377.jpg

Visszaélés vizsgálat

Visszaélés megalapozott gyanúja esetén – részben a feltárt  visszaélés megszüntetése, részben a jövőbeni visszaélések hatékony megelőzése érdekében – szükséges a visszaélés folyamatának, az érintett szervezeti egységeknek, a visszaélés lehetséges belső és külső elkövetőinek feltárása, a bizonyítékok felkutatása és összegzése, valamint a visszaélés következtében beállt károk azonosítása és számszerűsítése.

Vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • vizsgálat lefolytatása, bizonyítékok beszerzése és értékelése;
 • visszaélést elkövető személyek azonosítása;
 • visszaélés révén bekövetkezett károk azonosítása, számszerűsítése;
 • visszaélést támogató körülmények azonosítása;
 • részletes vizsgálati riport (jelentés) készítése.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/chess-3325010_1920-1-640x426.jpg

Visszaélés feltárást követő tanácsadás

A visszaélések hatékony megelőzésében jelentős szerepet játszik, hogy a vállalat vezetősége milyen lépéseket tesz meg egy visszaélés feltárását követően. A károk lehetőség szerinti megtérülése, a megfelelő jogi következmények alkalmazása, és a tanulságok hatékony integrálása érdekében a visszaélés feltárását követően tanácsadás keretében nyújtunk Ügyfeleink részére hatékony megoldásokat.

A visszaélések feltárását követő tanácsadási szolgáltatásaink:

 • a visszaélések hátrányos következményeinek orvoslása;
 • polgári jogi úton érvényesíthető igények feltárása;
 • büntetőjogi és munkajogi következmények mérlegelése;
 • javaslattétel a visszaéléssel érintett folyamatok korrekciójára;
 • a tapasztalatok prevenciós rendszerbe illesztése.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését az alábbi elérhetőségeken. Személyes konzultációra kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.
+36 70 200 8884
office@f-projekt.hu