Visszaélésekhez kapcsolódó szolgáltatások

A visszaélések a gazdasági élet kéretlen velejárói, amelyek egyre növekvő problémát jelentenek: egyre nagyobb számban és egyre nagyobb volumenben fordulnak elő. Ha egy visszaélésre sor kerül, önmagában már az emiatt elszenvedett anyagi és nem anyagi veszteségek is jelentősek, amelyekhez még hozzáadódnak a feltárás, a kivizsgálás és a károk megtérülése érdekében kezdeményezett eljárások költségei is.

Mivel a visszaélések felmerülése teljes mértékben nem zárható ki, két nézőpontból érdemes erre a problémára figyelmet fordítani. Az egyik nézőpont, hogy ha egy csalás már folyamatban van, azt a lehető legrövidebb időn belül és a lehető legtöbb részletre kiterjedően fel kell deríteni, meg kell fékezni, hogy az elszenvedett károk és egyéb hátrányos következmények lehetőség szerint ne súlyosbodjanak. A másik nézőpont hosszabb távra fókuszál: a jövőbeni visszaélések hatékony megelőzése érdekében célszerű megfontolni a megfelelő preventív lépések megtételét, és egy célokhoz igazodó megelőzési stratégia felépítését.

A fenti célok megvalósulása érdekében négy nagy területen kínálunk Ügyfeleink számára szolgáltatásokat:

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/man-in-black-suit-holding-white-tablet-computer-3740419-640x318.jpg

Csalásmegelőzés

A szakértői álláspontok világszerte egységesek abban, hogy a csalások megelőzése mind költségtényezőket, mind operatív szempontokat figyelembe véve hatékonyabb megoldás, mint azok felderítése, vizsgálata, valamint a csalással érintett vagyon, elszenvedett károk visszaszerzése. Ezt szem előtt tartva a profit maximalizálása érdekében a visszaélések lehetőségének drasztikus lecsökkentése kulcsfontosságú célja kell, hogy legyen minden szervezetnek. Megfelelően átgondolt és felépített, valamint következetesen érvényesített preventív eljárások alkalmazásával az elkövetési lehetőség csökken, ezzel szemben a felderítési arány pedig jelentősen növekszik. E két tényező együttes jelenléte pozitív hatást gyakorol minden vállalkozásra: közvetlenül a cég eredményére, közvetetten pedig a cég és a cégvezetés piaci reputációjára.

Csalásmegelőzéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • csalás megelőzési stratégia és program felépítése és felülvizsgálata;
 • csalás elleni szabályzatok, etikai kódex készítése és felülvizsgálata;
 • csalás elleni bejelentési rendszer felépítése és üzemeltetése;
 • szervezeti struktúra átvilágítása kockázati szempontok alapján;
 • belső ellenőrzési rendszer átvilágítása, kialakítása;
 • háttérellenőrzések lefolytatása;
 • megelőzéssel kapcsolatos képzési programok felépítése;
 • biztonsági rések kihasználásának megelőzése képzés útján;
 • teljesítmény értékelési rendszer visszaélési szempontú felépítése;
 • kockázatértékelési keretrendszer felépítése, kockázatértékelés;
 • kockázatkezelési program kialakítása.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/audit-4189560_1920-640x424.jpg

Csalásfelderítés

A visszaélés megelőzési rendszer felépítésének kiinduló pontja – a megtörtént visszaélési esetek elemzése mellett – a szervezetben fennálló csalási kockázatok mibenlétének, és azok felmerülési valószínűségének értékelése. A megelőzés során alkalmazott, kockázatokhoz igazodóan megválasztott eszközök jelentős mértékben alkalmasak a csalások visszaszorítására, azonban olyan megelőzési módszer és rendszer nem ígérhető felelősen, amely a visszaélések elkövetési kockázatát nullára redukálja. A felderítés kritikus, megfelelő szakmai megközelítést igényel, mivel a csalások ritkán egyszeri események. Sokkal valószínűbb, hogy azokat időben elhúzódóan, sorozatosan követik el, főként, ha a kezdeti, jellemzően még alacsonyabb összegű visszaéléseket nem szűrik ki időben a vállalati folyamatokba épített kontrollok.

Csalásfelderítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • kockázati szempontú cégátvilágítás;
 • üzleti folyamatok, szerződésállomány, partnerállomány átvilágítása;
 • egyedi üzleti folyamatok kockázati szempontú értékelése;
 • visszaélés elleni kontrollrendszer átvilágítása;
 • visszaélésre utaló kockázati faktorok feltárása és elemzése;
 • kockázati mátrix készítése;
 • operatív folyamatok jogi megfelelőségének ellenőrzése;
 • szabályzatok betartásának vizsgálata;
 • pénzügyi mutatók és egyéb adatok visszaélési szempontú elemzése;
 • trendanalízisek lefolytatása
 • csalás bejelentési rendszer üzemeltetése.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/audit-4190944_1920-640x377.jpg

Csalásvizsgálat

Csalásvizsgálatra akkor kerül sor, amikor a visszaélések felderítése eredményeként, vagy egyéb hitelesnek tekinthető, ellenőrizhető forrásból fény derül arra, hogy a szervezetben nagy valószínűséggel csalás van folyamatban. Visszaélés megalapozott feltételezése esetén – részben a feltárt  csalás megszüntetése, részben a jövőbeni csalások hatékony megelőzése érdekében – szükségessé válik a visszaélés folyamatának, a visszaéléssel érintett szakmai területeknek és szervezeti egységeknek, a visszaélés lehetséges belső és külső elkövetőinek feltárása, a bizonyítékok felkutatása és összegzése, valamint a visszaélés következtében beállott károk azonosítása és számszerűsítése.

Csalásvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • csalási reakcióterv felépítése;
 • elsődleges csalásvizsgálat lefolytatása, rendelkezésre álló bizonyítékok értékelése teljes csalásvizsgálat lefolytatásához;
 • teljes csalásvizsgálat lefolytatása;
 • bizonyítékok beszerzése és értékelése;
 • visszaélést elkövető személyek azonosítása;
 • csalás révén bekövetkezett károk azonosítása és számszerűsítése;
 • visszaélést támogató körülmények azonosítása;
 • részletes csalásvizsgálati riport (jelentés) készítése.
https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/chess-3325010_1920-1-640x426.jpg

Csalás feltárását követő tanácsadás

A visszaélések megelőzésében és a visszatartásban jelentős szerepet játszik, hogy a vállalat vezetősége milyen lépéseket tesz meg a csalás feltárását követően. Annak érdekében, hogy a károk a lehető legnagyobb mértékben térüljenek, a jogi következmények megfelelően kerüljenek alkalmazásra, és a leszűrt tanulságok kerüljenek beépítésre a szervezet rendszerébe, Ügyfeleinknek a csalás feltárását követően tanácsadás keretében nyújtunk testre szabott, hatékony megoldásokat, amelyek a megfelelő igényérvényesítési lehetőségek feltárását, valamint a szervezet csalás elleni prevenciós rendszerének felépítését, szükség szerinti módosítását foglalják magukban.

A csalások feltárását követő tanácsadási szolgáltatásaink:

 • a visszaélések hátrányos következményeinek orvoslása;
 • polgári jogi úton érvényesíthető igények feltárása;
 • büntetőjogi és munkajogi következmények mérlegelése;
 • akcióterv készítése a jövőbeni csalások megelőzése érdekében;
 • javaslattétel a visszaéléssel érintett folyamatok, területek korrekciójának elvégzésére és módjára;
 • a visszaéléssel kapcsolatos általános tapasztalatok beépítése a szervezet prevenciós rendszerébe;
 • biztosítói kárbejelentések dokumentációs támogatása.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését az alábbi elérhetőségeken. Személyes konzultációra kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség, és Ügyfelünk igénye szerint nyitottak vagyunk akár külső helyszínen vagy Ügyfelünk székhelyén tartandó megbeszélésre is.
+36 70 200 8884
office@f-projekt.hu