Üzletviteli tanácsadási szolgáltatások

Üzletviteli tanácsadási szolgáltatásaink két irányban valósulnak meg: kifelé irányulva az Ügyfeleink által lebonyolítandó gazdasági ügyletek biztonságát, átláthatóságát és problémamentes megvalósulását, befelé irányulva pedig Ügyfeleink belső folyamatainak ésszerű, megfelelő kontrollokkal ellátott és költséghatékony működését hivatottak szolgálni. Kiemelt feladatunknak tekintjük annak biztosítását, hogy Ügyfeleink gazdasági döntéseik meghozatala során a lehető legszélesebb körű információval rendelkezzenek, mivel ez teszi lehetővé a cég erőforrásainak leghatékonyabb felhasználását, valamint a hosszútávon alkalmazható hatékony struktúrák és megoldások kiválasztását.

A fenti célok megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk Ügyfeleink számára:

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/consultant-779590_1920-640x827.jpg

Gazdasági tanácsadás

Egy több évre szóló vagy jelentős anyagi forrásokat lekötő, és a szerződő felek érdekeit kölcsönösen biztosító megállapodás minden esetben körültekintő, több szempontot egyidejűleg figyelembe vevő előkészítést igényel. Ez tapasztalatunk szerint nem merül ki a szerződések jogi előkészítésében, hiszen a jogi megfelelési szempontokon túlmenően célszerű további gazdasági és működési szempontokat is figyelembe venni a jogügylet biztonságos, gazdaságos és gördülékeny lebonyolítása érdekében. Szolgáltatásunk keretében Ügyfeleink rendelkezésére állunk a szerződések több szakterületet érintő előkészítésében, egyeztetésében és véleményezésében, mindenkor figyelembe véve gazdasági, könyvelési, jogi, kereskedelem és szolgáltatás specifikus, valamint biztonsági szempontokat.

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/office-4249408_1920-640x427.jpg

Előzetes partnerkontroll

Jelentős ellenértéket, nagy értékű, összetett gazdasági ügyleteket, komplex szolgáltatás csomagokat tartalmazó szerződések, hosszú távú kötelezettségvállalások, valamint érzékeny adatokat, üzleti titkokat, személyes adatokat is érintő vagy befolyásoló ügyletek megkötését megelőzően ajánlott a szerződő partner vagy partnerek, igénybe vett közreműködők több évre visszatekintő, és több fókuszponttal rendelkező átvilágítása Ügyfeleink üzleti, jogi és biztonsági érdekeinek védelme céljából. Az átvilágítás Ügyfelünk igényei szerint kiterjedhet az üzleti partner tulajdonosi struktúrájának, vezető tisztségviselőinek átvilágítására, valamint a pénzügyi teljesítmény elemzésére, esetleges negatív piaci információk beszerzésére. Szolgáltatásunk célja az üzleti és biztonsági kockázatok lehető legalacsonyabb szintre szorítása.

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/office-2717014_1920-640x424.jpg

Cégátvilágítás

Számos esetben (tipikusan  cégvásárlás vagy eladás, cégek átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén) merülhet fel igény arra, hogy a vállalat folyamatainak működése és azok szabályszerűsége, a vállalat ügylet-, követelés- és partnerállománya, gazdasági teljesítőképessége, adózási fegyelme, mérlegen kívüli tételei, biztonsági rendszerei komplex módon, a teljes cégre kiterjedően kerüljenek felmérésre a cég értékének meghatározása, vagy a cégen belüli rejtett kockázatok feltárása érdekében. Ehhez nyújtunk támogatást Ügyfeleink részére cégátvilágítási szolgáltatásunk keretében, melynek során előre egyeztetett fókuszterületek és ütemterv szerint kerül sor az átvilágításra, az átvilágítás eredményeinek üzleti és jogi szempontú értékelésére a megalapozott gazdasági döntések elősegítése, előkészítése céljából.

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/office-1209640_1920-640x427.jpg

Ügylet átvilágítás és vitarendezés

Egy vállalat életében előfordulhat, hogy egy jogügyletet illetően vitás helyzet körvonalazódik, hiszen a szerződések teljesítése során az egyes rendelkezések felek általi értelmezése (jellemzően elszámolási és szerződésszegési helyzetekben) jelentősen eltérhet egymástól. Egy elhúzódó jogvita jelentős költségeket és működési problémákat okozhat mindkét félnek, ezért célszerű annak bírósági eljáráson kívüli, kölcsönös érdekeken alapuló rendezése. Szolgáltatásunk keretében felmérjük a vitás ügy alapjául szolgáló szerződéseket, tényeket és körülményeket, pénzügyi elszámolásokat, és ezek komplex értékelése alapján teszünk javaslatot a vita békés rendezésére. Szolgáltatásaink igény szerint kiterjednek a szerződés gazdasági és jogi átrendezésére a jogviszony mindkét fél számára előnyös fenntartása érdekében.

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/businessman-3075837_1920-640x338.jpg

Folyamatszervezés és -menedzsment

Egy cég fejlődése során sor kerülhet új szolgáltatási területek, új termékek és új folyamatok bevezetésére, valamint már meglévő folyamatok működési és költség hatékonysági, humán erőforrási és biztonsági szempontú újragondolására, amelyben széles körű tapasztalataink alapján nyújtunk Ügyfeleink részére szakértő támogatást. Új folyamatok bevezetése esetén szolgáltatásunk az új munkafolyamatok felmérésére, dokumentálására, felépítésére és szabályozására terjed ki. Már meglévő folyamatok újratervezése esetén szolgáltatásunk magában foglalja azok felmérését, dokumentálását, költség- és időveszteséget, valamint biztonsági kockázatot eredményező pontjainak feltárását, továbbá az új folyamat felépítését, dokumentálását és szervezeten belüli szabályozását Ügyfelünkkel közösen egyeztetett szempontok alapján.

https://www.f-projekt.hu/wp-content/uploads/2020/06/finger-3139197_1920-640x401.jpg

Strukturálási tanácsadás

Strukturálási tanácsadási szolgáltatásaink cégen belüli és cégcsoportot érintő tanácsadásra irányulnak. A vállalat fejlődése, az üzleti modellek, tevékenységi körök, folyamatok és jogszabályok változása időről időre megkívánja a házon belüli átszervezéseket, egyes funkciók cégen kívülre, más funkciók cégen belülre szervezését. Ezek célja lehet a működési és költséghatékonyság javítása, és a vállalat üzleti, személyzeti, bővülési megfontolásai is. A cégcsoportot érintő tanácsadásunk térben tágabb szolgáltatásokat fog át: ide tartoznak a belföldi és külföldi tagokkal rendelkező cégcsoporton belüli funkció átszervezések, cégcsoport bővítések, illetve új cégcsoport felépítése. Ezen döntések meghozatala során kínálunk Ügyfeleink részére gazdasági, jogi, adózási és biztonsági szempontú megoldásokat a vállalat egyéni és csoportszintű üzleti érdekei szem előtt tartásával.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését az alábbi elérhetőségeken. Személyes konzultációra kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség, és Ügyfelünk igénye szerint nyitottak vagyunk akár külső helyszínen vagy Ügyfelünk székhelyén tartandó megbeszélésre is.
+36 70 200 8884
office@f-projekt.hu