TUDJON MEG TÖBBET

Gyakran ismételt
kérdések

Mikor érdemes visszaéléssel kapcsolatos szolgáltatásokat igénybe venni?

A visszaéléssel kapcsolatos szolgáltatásoknak több fajtája van a csalás megelőzéstől kezdődően, azok feltárásán és kivizsgálásán keresztül a csalást követő tanácsadási szolgáltatásokig. Ilyen jellegű szolgáltatást többek között akkor érdemes igénybe venni, ha

  • egy vállalat tudatosan törekszik a visszaélések megelőzésére, emiatt fontosnak tartja a költséghatékony belső ellenőrzési és visszaélés megelőzési rendszer kiépítését professzionálisan feltárt kockázati faktorok mentén;
  • a cégtulajdonosok és a menedzsment elkötelezettek a magas szintű etikai morál és a tisztességes üzleti működés mellett, és ezt az elkötelezettséget a munkavállalók és üzleti partnerek körében is meg kívánják erősíteni;
  • felmerül a gyanúja annak, hogy a vállalatnál visszaélés van folyamatban, amelynek teljes körű kivizsgálása válik szükségessé;
  • visszaélés következtében a cég jogi lépések megtételére készül és a visszaélést lehetővé tévő körülmények azonosítását követően a megfelelő kontrollokat be kívánja építeni a megelőzési rendszerbe.
Miért érdemes visszaéléssel kapcsolatos szolgáltatásokat igénybe venni?

A visszaélések (csalások) közvetlen hatással bírnak egy cég eredményességére és jövedelmezőségére. A visszaélés rendkívül költséges: annak árát együttesen fizeti meg a vállalat, a munkavállalók, valamint a vállalat ügyfelei és vevői, mivel a visszaélések által okozott közvetlen károkat és veszteségeket újra meg kell termelni a cég tervezett eredményeinek elérése érdekében. Ezen túlmenően a visszaélések jelentősen rontják a vállalat versenyképességét, piaci megítélését és hírnevét, ami közvetlenül és közvetetten jelentős befolyással bír a vállalati teljesítőképességre.

Mi a csalási kockázatbecslés (kockázatértékelés)?

A csalási kockázatbecslés (kockázatértékelés) a vállalat folyamatainak és struktúrájának feltérképezése alapján állapítja meg, hogy mely területeken várható visszaélési kockázat bekövetkezése, és annak milyen magas a valószínűsége. A vállalati folyamatok átvilágításával elvégzett, szakmailag megalapozott kockázatbecslés lehet megfelelő kiindulási alap egy hatékony prevenciós rendszer felépítése során.

Mi a csalásvizsgálat eredménye, és mire lehet felhasználni?

A csalásvizsgálat eredményeként részletes jelentés készül, amely tartalmazza az elkövetett visszaélés feltárt körülményeit, a visszaélésben bizonyítottan részt vevők személyét, a csalásvizsgáló visszaéléssel kapcsolatos megállapításait, valamint a visszaélést alátámasztó bizonyítékok értékelését. A csalásvizsgálati jelentés alapján nyílik mód arra a megbízó tulajdonosi kör, illetőleg menedzsment számára, hogy a feltételek fennállása esetén polgári jogi, büntetőjogi vagy munkajogi felelősségre vonást kezdeményezzen, amennyiben annak feltételei maradéktalanul fennállnak.

Mi a csalást követő tanácsadások célja, miért érdemes igénybe venni?

A csalást követő tanácsadás jelentősége abban áll, hogy szakértő segítséget nyújtson Ügyfeleinknek – a csalásvizsgálati riport alapján – az elkövetett visszaélés lehetséges jogi következményeinek helyes értelmezésében és értékelésében, ideértve a bizonyítékok alapján valószínűsített elkövető(k) jogi felelősségre vonásának lehetőségét, valamint a károk megtérülésére vonatkozó jogi lehetőségek mérlegelését is. Ezen túlmenően a csalásvizsgálati riport eredményeit megfelelően értékelve lehetőség nyílik a csalás megelőzési rendszer javítására, megfelelő átdolgozására a jövőbeni potenciális visszaélések elkerülése, minimalizálása érdekében.

Hogyan kerül összeállításra a tanácsadói team?

A tanácsadói csapat összeállítására minden esetben Ügyfelünk igényeit és a megbízás célját alapul véve kerül sor annak érdekében, hogy Ügyfeleink minden egyes esetben az igényeiknek legmegfelelőbb szolgáltatásokat és a leghatékonyabb megoldásokat kapják. Tanácsadóink és együttműködő partnereink gazdasági, jogi, adózási, biztonsági, könyvvizsgálati és csalásvizsgálati szakemberek, akiknek professzionális felkészültsége és tapasztalata biztosítja azt, hogy Ügyfeleink szakmai és gyakorlati szempontból magas színvonalú, ugyanakkor megvalósítható, praktikus megoldásokat kaphassanak kézhez a megbízások eredményeként.

Hogyan történik a szolgáltatások árazása?

Szolgáltatásaink árazása minden esetben a megbízás tárgyához igazodik. Mivel minden megbízás egyedi, ezért díjazásunkat az Ügyfél által elvárt eredményekhez, és az annak érdekében lefolytatásra kerülő eljárásokhoz igazítjuk. A megbízási szerződések megkötése előtt Ügyfelünkkel részletes megbeszélést folytatunk annak érdekében, hogy az elvárt megoldások, illetve a szolgáltatási környezet részletei mindkét fél számára tisztázottak legyenek, így egyedi egyeztetés hiányában előzetes árajánlatot felelősen nem tudunk tenni. Szolgáltatási díjainkat – a megbízás tárgyától függően – fix díjban, óradíjban, illetőleg ezek kombinációjában állapítjuk meg. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez készkiadások kapcsolódnak, ezek elszámolása egyedi megállapodás alapján történik.