Ki kerekedik felül a cégénél: a farkas vagy a hiéna?

A csalás megelőzési program jelentősége

 

Felelős vezetőként és szakemberként szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy visszaélésnek bármely vállalkozás áldozatul eshet. A kérdés csak az, hogy a csalás mikor és mekkora kárt okozva éri utol a céget. A Csalásvizsgálók Nemzetközi Egyesülete (ACFE) által közzétett kutatási eredmények értelmében a vállalkozások éves szinten bevételük 5 %-át (vagyis több, mint félhavi bevételüket) veszítik el visszaéléseknek köszönhetően, amit bizony – a versenytársak által diktált tempó és a kitűzött célok tartása érdekében – verejtékes munka árán kell újra megtermelni.

Napjainkra vitathatatlanná vált, hogy a visszaélésekkel számolni kell, ellenkező esetben jelentős előre nem tervezett, és az esetek többségében soha meg nem térülő “költség” fogja terhelni a vállalkozási eredményt.

A szakértők álláspontja világszerte egységes abban, hogy a visszaélések által okozott károk és költségek összege jóval meghaladja a csalások megelőzésére fordított költségeket. A tudatos vállalatvezetésnek emiatt mindenképpen érdemes megfontolni egy kiegyensúlyozott és hatékony belső prevenciós rendszer kiépítését. A kiegyensúlyozottság értelmezésünkben a kockázatokkal és költségekkel arányban álló rendszer felállítását jelenti, mivel így biztosítható az, hogy a megelőzés ne legyen túl bonyolult, a termelő tevékenységet akadályozó, ugyanakkor ne legyen túl drága sem, vagyis összességében ne kerüljön többe a leves, mint a hús.

A fenti célok maradéktalan elérése érdekében a csalás megelőzési program kialakítása gondos és szakmailag megalapozott tervezést igényel.

A csalás megelőzési program alappilléreinek a szervezet mérete, az iparági jellemzők, valamint a gazdasági működési környezet tekinthető, és egy jó program minden cég esetében egyedi, személyre szabott megoldásokat tartalmaz. Magában foglalja az erős etikus vállalati kultúra kialakítását, a vezetők etikus működés iránti elköteleződését, a kockázatok felmérését, a feltárt kockázatokhoz rendelt és súlyozott belső kontrollok megtervezését, kialakítását, a visszaélések tudatosításával kapcsolatos hatékony folyamatok felállítását, valamint etikai program felépítését.

A megfelelő belső kontrollok megtervezése és kiválasztása minden esetben kockázatértékelésen alapul, ami rámutat azokra a specifikus veszélyekre, amelyekkel az adott vállalatnak szembe kell néznie a saját iparági sajátosságai mellett és működési folyamatai során. Ha egy vállalatnál nem kerül sor a kockázatok felmérésére és értékelésére, úgy az ennek hiányában felállított ellenőrzési vagy megelőzési rendszer működési és költséghatékonysága sérülhet, és a potenciális visszaélések megakadályozása, minimális szintre szorítása könnyen kockán foroghat. Ha már volt kockázatértékelés a vállalatnál, azt rendszeres időközönként célszerű áttekinteni, frissíteni annak megállapítása érdekében, hogy merültek-e fel újabb veszélyforrások, vagy vannak-e olyan „elavult” kockázatok, amelyek a múltban még relevánsak voltak, azonban a jelenben a folyamatok változása miatt már megszűntek. A PWC által 2018-ban végzett felmérésből* kitűnik, hogy az abban részt vett magyar vállalatok mindössze fele nyilatkozott úgy, hogy végzett általános kockázatfelmérést, miközben a vállalatok 51%-a tapasztalt a felmérést megelőző 24 hónapban visszaélést!

A visszaélések megelőzése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a tudatosítás is, azaz, hogy a munkavállalók a vállalat minden szintjén (akár vezető, akár nem vezető beosztásban) tisztában legyenek azzal, hogy mi minősül visszaélésnek, milyen visszaélések érinthetik a vállalatot, ezek mit eredményeznek a vállalat és a munkavállaló oldalán, illetve milyen intézkedéseket lehet, és szükséges tenni a visszaélések megakadályozása, feltárása érdekében.

A fő kérdés nem az, hogy a vállalatnál felmerülhetnek-e visszaélések, sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy a vállalat vezetése falkavezérként viselkedve bátran szembenéz ezekkel, vagy inkább nem vesz tudomást a problémáról remélve, hogy a vállalatot messziről elkerülik a gyors és könnyű haszonszerzési lehetőségre vadászó hiénák.

Minden falkavezér tisztában van vele, hogy a megfelelő és szükséges kockázati területekre fókuszáló, gondosan, szakszerűen megtervezett és kialakított csalás megelőzési program jelentős fegyvertény egy vállalat életében. A visszaélések kockázatának tudatosítása és elismerése, valamint a hathatós és személyre szabott megelőzési rendszer felállítása lehetővé teszi a vállalatok számára az optimalizált működést és a csalások visszaszorítását, ami egyértelműen pozitív irányban befolyásolja a vállalat működési hatékonyságát, eredményességét, illetőleg piaci megítélését, nem beszélve arról, hogy a megelőzési rendszer felállítására fordított erőforrások már rövid távon is kézzelfogható megtérülést hozhatnak.

Cégünk a falkavezéreket támogatva harcol a hiénák ellen. Ön ki mellett teszi le a voksát?

* Forrás: A gazdasági bűnözés konstans veszélyt jelent (2018. évi felmérés a globális és magyar gazdasági bűnözésről és visszaélésekről) (PWC)

Admin F-Projekt