Hogyan kovácsolható előny egy feltárt visszaélésből?

Van élet a csalásvizsgálat után…

 

A csalások megelőzésében és a csalásoktól történő visszatartásban jelentős szerepet játszik, hogy a cég menedzsmentje milyen konkrét lépéseket tesz meg egy visszaélés feltárását követően. Ezek közül kiemelkedik kettő lépés, méghozzá a cég elkövetőkkel szembeni magatartása (a visszaélés szankcionálása és annak formája), illetőleg a visszaélés tanulságainak beépítése a szervezet kontrollrendszerébe.

A cég vezetősége érdemben a csalásvizsgálat folytán feltárt, a csalásvizsgálati riportban részletezett, és bizonyítékokkal alátámasztott tények és körülmények alapján kerülhet abba a helyzetbe, hogy az esetet teljes körűen értékelje, levonja a szükséges konzekvenciákat, mérlegelje az elkövető(k) ellen indítandó eljárásokat, igényeket érvényesítsen a károk megtérítése érdekében.

Nézzük meg elsőként, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha elmarad a visszaélések szankcionálása, ugyanis ha egy visszaélés feltárásra kerül, az a legtöbb esetben nem marad titokban a szervezetben. Ebből kifolyólag a vezetőségnek célszerű átgondolnia, hogy milyen lépéseket tesz, és azt milyen formában kommunikálja.

A körültekintően megválasztott és jól megtervezett reakció, valamint visszaélés kommunikációja kiemelt szerepet tölt be a megelőzés szempontjából.

Ennek ellenkezője is igaz. Ha a vezetőség nem vállalja fel a szervezet sebezhetőségét, nem kommunikálja a munkavállalók részére megfelelő formában a visszaélések megtörténtét – teret adva így a “legendák” terjedésének -, és nem tesz következetes, átgondolt és a visszaélés súlyához igazodó lépéseket, az azt közvetíti, hogy a vezetőség nem veszi komolyan a visszaéléseket. Ezek elmaradása az áldozat céget hatványozottan teszi ki visszaéléseknek a jövőre nézve.

A csalások feltárásának fontos és kívánatos következménye a visszaélést lehetővé tevő körülmények azonosítása, és az ebből levont tanulságok beépítése a szervezet megelőzési rendszerébe.

A visszaélés megelőzési rendszer kialakításának és fejlesztésének figyelemre méltó forrása a szervezetnél elkövetett és feltárt visszaélések elemzése. A már megtörtént csalást ugyan nem lehet meg nem történtté tenni, azonban a vállalkozásnak mindig lehetősége van arra, hogy azt proaktívan értékelje, építő jelleggel felhasználja, így erősítve a jövőbeni támadásokkal szembeni védelmi vonalait.

A vállalkozás jövője szempontjából kulcsfontosságú a vezetőség visszaélésekre adott válasza. A következetesen érvényesített etikai elvek, az elkövetőkkel szemben konzekvensen alkalmazott jogi lépések, az átgondolt vállalati kommunikáció, valamint a tapasztalatok szervezeti rendszerbe történő gyors és eredményes beágyazása együttesen a veszteségek “felhasználásának” leghatékonyabb módjaként a jövőbeni fejlődés útját jelenthetik egy cég életében.

Admin F-Projekt