Hogy áll a nagyvilág a csalásokkal?

Visszaélési adatok az Okleveles Csalásvizsgálók Nemzetközi Egyesületének felmérése alapján

 

2020. áprilisában került kiadásra az Okleveles Csalásvizsgálók Nemzetközi Egyesületének (Association of Certified Fraud Examiners; ACFE) kutatása a foglalkozás körében elkövetett csalások és visszaélések vonatkozásában, amely immáron 11. alkalommal összegzi globális szemléletben a foglalkozási csalások költségeit és hátrányos hatásait.

A tanulmány különféle típusú és nagyságrendű csalási esetek ezreiből vonja le általános következtetéseit a visszaélési tendenciák kapcsán.

Az ACFE két legfőbb alaptétele, hogy a foglalkozás körében elkövetett visszaélések elképesztően magas összegű veszteségeket okoznak a vállalatoknak és hivatali szerveknek világszerte; valamint, hogy a probléma kezelése érdekében az első megfelelő lépés magának a problémának az alapos megismerése.

A jelentés alapját 125 országban elkövetett mindösszesen 2 504 (csalásvizsgálók által a tanulmány elkészítéséhez lejelentett) csalás képezi, melyek összesen több, mint 3,6 milliárd USD (megközelítőleg 1 100 milliárd vagyis 1,1 billió forint) veszteséget okoztak az áldozat szervezeteknek.

Az ACFE becslései szerint a szervezetek bevételük átlagosan 5%-át veszítik el visszaélések következtében minden évben. Egy tipikusnak tekinthető visszaélés a felderítés előtt átlagosan 14 hónapig tart, és havonta átlagosan 8 300 USD (megközelítőleg 2,5 millió forint) veszteséget okoz.

Világszerte általános csalási forma a korrupció. A leggyakoribb, ugyanakkor legkevesebb kárt okozó foglalkozás körében elkövetett visszaélés az eszközök eltulajdonítása, amely az esetek 86%-a, és 100 000 USD (megközelítőleg 30,5 millió forint) medián veszteséget okoz. A legkevésbé gyakori, azonban legnagyobb veszteséget okozó foglalkozási csalás a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos csalás, ami az elemzett esetek mindösszesen 10%-át teszi ki, ugyanakkor az ezzel okozott veszteség 9,5-szöröse a lopások miatti veszteségnek.

A csalásokat nagyobb arányban követik el férfiak, mint nők: az esetek 72%-a köthető férfi, míg 28%-a női elkövetőkhöz. A nagyobb veszteségeket is a férfiak okozzák a szervezetek számára, a medián veszteség 150 000 USD (megközelítőleg 45,7 millió forint), míg nők esetén ennek valamivel több, mint a fele, 85 000 USD (megközelítőleg 25,9 millió forint).

A foglalkozási visszaélések több, mint fele az üzemeltetési (15%), könyvelési (14%), felső vezetési (12%), valamint értékesítési (11%) területeken kerül elkövetésre.

A belső ellenőrzés hiánya legalább a csalások egyharmadának elkövetéséhez járult hozzá. A csalás elleni kontrollrendszer jelenléte alacsonyabb összegű csalásból származó veszteséget, és gyorsabb felderítést biztosít.

Az áldozat szervezet az elkövetők 80%-át részesítette belső fegyelmi büntetésben, ugyanakkor az ügyeknek csak 46%-át terelték büntetőjogi útra, mivel a belső fegyelmi büntetést elegendő szankciónak tartották.

Admin F-Projekt